TR | EN | RU

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği, 1978 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi Şükrü Uzun tarafından Ankara' da kurulmuştur.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği, genç bir kuruluşun dinamizmini, tecrübeli insan kaynağı, yüksek teknoloji ve modern yönetim sistemleri ile buluşturarak önemli başarılara ve bugünkü rekabet gücüne ulaşmıştır.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği, hizmetin oluşturulması ve sunulması sürecinin kurumsal bir yapı ile desteklendiği şirketlerin, müşteriler tarafından uzun vadeli güvenilir bir iş ortağı olarak kabul ve tercih edildiği yaklaşımını benimsemekte ve kaynaklarını bu anlayışa uygun olarak yönetmektedir.

Bu amaçla, Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği' nde kurumsal boyutta düzenlemeler gerçekleştirilerek; kalite, imalat ve teslim sonrası hizmetlere kadar geniş bir perspektif ve bütünlük içerisinde sunulmaktır.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği' nin, yüksek kalite seviyesinde hizmet talep eden kurum ve kuruluşların işlerini başarı ile yerine getirmesi bu anlayış ile hizmet verildiğinin en büyük kanıtıdır.

Şükrü Uzun İnşaat Müteahhitliği, taahhüt ettiği işleri, istenilen süre ve kalitede tamamlayarak teslim etmiş olmanın kıvancını taşımakta olup, teknik olanakları, tecrübeli teknik kadroları ve sürekli gelişimi hedefleyen yapısı ile üstleneceği yeni projelerde de bu başarıyı arttırarak sürdürme azim ve kararlığındadır.

Bu nedenle,

  • Hizmetlerimizin, imalat öncesi ve sonrasını da kapsayan, kuralları belirlenmiş kurumsal bir sistem içinde oluşturulması esastır.
  • Kalite anlayışımız, müşteri şartlarını karşılanması ve müşteri memnuniyetinin arttırılmasına yönelik olarak sürekli gelişimi hedeflemektedir.
  • Sürekli kalite gelişim için, teknolojiyi, eğitimli ve birikimli çalışanlar ile buluşturan bir organizasyon yapısı temel alınmakta ve benimsenmektedir.
  • Çalışanlarımızın verilen eğitimler ile görevlerini, kalite oluşturma sorumluluğu ve kurallara uygun olarak yapmalarını esas alınmaktadır.
  • Kalite imalat için, kaliteli girdi ve hizmet kullanımının bilinci ile tedarikçi ve taşeronlarımız da sistemimizin bir parçası olarak değerlendirilmektedir.
  • Küresel sorumluluk bilinci ile faaliyetlerimizin, toplum ve çevre olgusu gözetilerek icra edilmesine önem verilmektedir.